Regelhulp en bemiddeling

Gelukkig kunnen steeds meer ouderen zelfstandig thuis blijven wonen. Maar hiervoor moeten er wel zaken geregeld en aangevraagd worden. Onze ervaring is dat dit vaak erg onoverzichtelijk kan zijn. Waardoor het veel tijd en energie kost. Vandaar dat wij u onze regelhulp en bemiddeling aanbieden. U kunt dan denken aan:

  • aanvraag van Wmo /PGB
  • tussenpersoon zijn voor zorgverleners of instanties
  • contact leggen met verschillende instanties en zorgaanbieders
  • aanvraag thuiszorgartikelen etc.
  • bemiddeling vervangende zorg en huishoudelijk hulp
  • bemiddeling van 24-uurs zorg

Omdat regelhulp en bemiddeling maatwerk is, bespreken we de tarieven vooraf met u.

Met onze andere diensten bieden we u ook graag hulp aan huis.

Wilt u meer weten over regelhulp en bemiddeling?

Klik op onderstaande knop voor meer informatie. Of om direct een afspraak te maken.
Deel Mettu via whatsapp of via de mail