Mantelzorgondersteuning

Er zijn veel mensen die behoefte hebben aan mantelzorg, hulp bij de dagelijkse gang van zaken. De meeste mantelzorgers, bijvoorbeeld familie, vrienden of buren, geven die ondersteuning. Denk aan gezelschap, het helpen bij huishoudelijke taken, het (voor)bereiden van maaltijden of het begeleiden van uw naasten tijdens lichamelijke of geestelijke klachten.  In sommige situaties geeft de mantelzorger 24 uur per dag ondersteuning. En ofschoon de taken soms klein lijken, kost het bij elkaar toch veel tijd en energie, waardoor het voor de mantelzorger te veel kan zijn.

Helaas wordt de druk op de mantelzorger de komende jaren alleen maar groter. Hoewel er in Nederland momenteel zo’n 3,1 miljoen mantelzorgers zijn, blijkt dit niet voldoende. Wist u dat 14,2% van de mantelzorgers zich tamelijk zwaar belast tot overbelast voelt? Daarmee daalt de komende jaren het aantal potentiële mantelzorgers sterk.

Mettu kan betaalde mantelzorg ondersteuning geven. We zorgen altijd voor een passende ondersteuner. 

Kijk bij onze overige diensten wat wij nog meer voor u kunnen betekenen. Ook hebben wij onze tarieven voor u helder op een rij gezet.

Mettu mantelzorg gezelschap spelletje
Deel Mettu via whatsapp of via de mail