Regeling dienstverlening aan huis

Hoe werkt de Regeling dienstverlening aan huis?

Als ondersteuner bij Thuisservice Mettu werk je volgens de regeling dienstverlening aan huis. Wat deze regeling prettig maakt  is dat je als ondersteuner op een fijne manier bij kan verdienen, zonder administratieve rompslomp. Ook is dit voor de cliënt (de werkgever) een gemakkelijke manier om ondersteuning in te zetten, zonder administratieve lasten en ingewikkelde financiële constructies. 

Het overeengekomen uurtarief bestaat uit minimaal het minimumloon, 8 % vakantiegeld en vakantiedagen omgerekend in geld.

De voordelen voor jou als ondersteuner:

 • Je bepaalt zelf hoeveel uur je werkt en op welke dagen
 • Je betaalt geen loonheffingen en premies
 • Je krijgt een aantrekkelijk uurtarief.

De voordelen voor u als cliënt:

Er zijn geen administratieve lasten en bij ziekte of vakantie kan er een vervanger geregeld worden door Mettu. 

Overeenkomst

Je werkt niet in loondienst, je hebt geen arbeidscontract maar je maakt afspraken in een overeenkomst. Het enige wat je elk jaar moet doen als ondersteuner is je inkomsten opgeven bij de belastingdienst. In sommige gevallen is het ook mogelijk om dit maandelijks te verrekenen met je voorlopige teruggave.

Wat zijn de verschillende rollen in deze manier van werken?

De ondersteuner (werknemer) geeft hulp aan de cliënt (werkgever). Mettu koppelt de ondersteuner aan de cliënt, bemiddeld tussen de twee partijen en zorgt voor de verwerking van de urenregistratie en de facturatie.  Mettu vervuld de kassiersfunctie voor de diensten van de ondersteuner. Mettu betaald uit naam van de cliënt de ondersteuner uit. 

Wat zijn de voorwaarden voor deze regeling?

Je valt onder de Regeling dienstverlening aan huis wanneer je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je doet ondersteunend werk in en om het huis
 • Je bent als ondersteuner particulier (je bent geen bedrijf) en werkt voor een particulier
 • Je werkt maximaal 3 dagen per week bij een cliënt
 • Het maakt niet uit hoeveel uur per dag je werkt. Werk je ergens 1 uur per dag? Dan geldt dit als 1 gewerkte dag. Daarnaast mag je meerdere cliënten ondersteunen, zolang je bij elke cliënten aan de voorwaarden voldoet.

Voorbeelden van werkzaamheden in en om het huis:

 • Ondersteuning bij  het huishouden
 • Mantelzorg ondersteuning
 • Dementie ondersteuning
 • Schoonmaken, wassen, strijken, koken en afwassen
 • verlenen van zorg, bijvoorbeeld via persoonsgebonden budget (pgb)

Je hoeft niet in en om het huis te werken, je mag ook op pad gaan wanneer de ondersteuning hier om vraagt. 

Ben je geïnteresseerd om aan de slag te gaan als ondersteuner? klik hier voor meer informatie. 

Deel Mettu via whatsapp of via de mail