Meer ouderen hebben mantelzorg nodig, aantal verzorgers blijft achter

Bron: Nu.nl

Het aantal mantelzorgers zal de komende jaren minder hard stijgen dan het aantal 75-plussers dat behoefte heeft aan deze vorm van zorg. Dit geldt vooral voor regio’s buiten de Randstad, blijkt vrijdag uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Ongeveer 230.000 zelfstandig wonende 75-plussers ontvingen vorig jaar mantelzorg. Deze groep zal naar verwachting met maar liefst 70 procent groeien naar bijna 390.000 personen in 2040, staat in het rapport over mantelzorg voor ouderen.

Het aantal personen dat wekelijks vier uur of meer zorg kan verlenen, neemt in dezelfde periode volgens de ramingen met slechts 7 procent toe (van 1,11 miljoen naar 1,18 miljoen). Hierdoor komt het gemiddelde aantal mantelzorgers per oudere in 2040 uit op drie. Vorig jaar waren er nog bijna vijf mantelzorgers per oudere.

Het SCP en het PBL wijzen erop dat dit het landelijke gemiddelde is en dat er regionale verschillen zijn. Zo waren er in 2018 per oudere gemiddeld acht mantelzorgers beschikbaar in Flevoland, terwijl dat er in Zeeuws-Vlaanderen maar vier waren.

Vooral in krimpgebieden zullen in 2040 per oudere minder mantelzorgers beschikbaar zijn. In deze gebieden, van waaruit relatief veel jongeren naar grote steden of de Randstad verhuizen, is het volgens de onderzoekers extra belangrijk om te anticiperen op de daling van het aantal mantelzorgers.

75-plussers gaan vaker voor elkaar zorgen

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat het aantal 75-plussers dat mantelzorg aan leeftijdsgenoten verleent naar verwachting zal stijgen. Tegelijkertijd zal het aantal jongere mantelzorgers langzaam afnemen.

Oudere mantelzorgers verlenen vaak meer uren zorg. De verwachting is dat dit in de toekomst ook zo zal blijven, maar dit zal niet genoeg zijn. Het is volgens de onderzoekers vrijwel zeker dat er meer krapte in de verlening van mantelzorg zal komen, tenzij “een spectaculaire verbetering van de gezondheid onder ouderen optreedt of veel meer mensen genegen zijn mantelzorg te geven”.

Deel Mettu via whatsapp of via de mail

Bericht delen