Privacyverklaring Mettu

Hieronder leest u hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan. Wij doen dat met de grote zorgvuldigheid.

Over ons

Mettu
Industrieweg 45
2254 AE Voorschoten.
Kvk 75619288

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Die kunt u stellen aan Sander de Ridder, Functionaris Gegevensbescherming van Mettu.

Persoonsgegevens

Mettu verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Zorgverzekeraar
 • Huisarts 
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt. Bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mettu verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wij willen u bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om onze diensten bij u af te leveren;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of folder;
 • Mettu analyseert uw gedrag op de website. Daarmee kunnen wij de website verbeteren en het aanbod van producten en diensten afstemmen op uw voorkeuren;
 • Mettu verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mettu neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mettu) tussen zit. Mettu gebruikt het systeem Portabase om ondersteuners aan cliënten te koppelen, om de tijdregistratie bij te houden en voor het versturen van declaraties.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Mettu bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we uw gegevens verzamelen. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Mettu deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. En wanneer het vereist is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Dat doen wij om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Daarbij blijft Mettu verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan Mettu uw persoonsgegevens aan andere derden verstrekken. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Google Analytics: uw IP-adres is gemaskeerd. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met Google. En wij versturen geen data  voor aanvullende Google-diensten.

Cookies

Mettu gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Mettu gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. En dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Ook plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden om onze website te kunnen verbeteren.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies. En we hebben toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie hier voor een toelichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. En u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mettu. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info[at]mettu.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Mettu wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Mettu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info[at]mettu.nl.

Deel Mettu via whatsapp of via de mail